Home Arrangementer i Veflinge Visionsdagen referat og kontaktpersoner til grupper

Visionsdagen referat og kontaktpersoner til grupper

0 1524

Visionsmøde søndag d. 2013-11-24

Ca. 30 personer var mødt op for at arbejde med Veflinges fortid, nutid og fremtid. Yderligere en del har på forhånd givet tilsagn om deltagelse, men som ikke havde mulighed for at være tilstede på mødet.

Erik Chalantis, som er Veflinge Lokalråds repræsentant i landdistriktsrådets bestyrelse, indledte mødet med at fortælle om vigtigheden i at være repræsenteret i landdistriktsrådet. Det er derigennem kommunen i fremtiden vil henvende sig til landsbyerne. Der er ansat en person i kommunen der skal varetage landsbyernes interesser.

Det er vigtigt at være synlig som landsby, at være på forkant med fremtiden, ellers bliver vi løbet over ende. Skolelukningerne er ikke ovre endnu, jo flere tilflyttere vi kan få til byen, jo flere elever bliver der i klasserne fremover.

Derefter var der brainstorm over de forskellige områder man kunne arbejde med. Ud af dem var der 5 områder deltagerne havde lyst til at arbejde videre med på mødet, og yderligere 3 områder vil der blive arbejdet videre med. Det er:

 1. Etablering af aktiviteter i byen. (kultur indræt/sundhed)

2.  Naturstier og forskønnelse af bymidten.

3.  Erhverv.

4. Gamle Veflinge.

5.  Idræt gennem tiderne

6.  Indkøbsmuligheder

7. Åben skole.

8. Teletaxa.

Desværre var der ingen der kunne tænke sig at arbejde videre med Aktivitetshuset, der jo lukker sidst på året. Så har du lyst til

at arbejde videre med mulighederne om at overtage huset, så kontakt Anne Margrethe Dalskov på tlf. 26181919 eller mail: amdalskov@mail.dk

På linket herunder kan du se hvem der er kontaktperson for grupperne. Er der noget at dette, du synes lyder spændende, så tag kontakt til gruppen, der er plads til flere i alle grupperne. Der afholdes midtvejsevaluering i forbindelse med Lokalrådets generalforsamling i marts, så der er noget tid til at arbejde videre med input.  

Ref. Anne Margrethe Dalskov

visionsmøde grupper