Home Authors Indlæg afAnne Margrethe

Anne Margrethe

195 INDLÆG 0 COMMENTS

Veflinge Lokalråd ønsker alle en god jul og et godt nyt år. Forhåbentlig komme vi Corona til livs i 2021. Her på falderebet af 2020, er der desværre mange der er ramt her i Veflinge. Vi ønsker alle Coronaramte god bedring.
Lokalrådet har nedsat en styregruppe der arbejder med udvikling af Veflinge. Den består af: Martin Bonde, Line og Ole Trappehave, Melanie Nash, Maibritt Buchhave, og Anne Margrethe Dalskov.
Som tidligere nævnt, skal en landsby have en udviklingsplan for at kunne søge penge i de kommunale puljer. Vi glæder os til at fremlægge planerne for jer alle. Vi indkalder til borgermøde senere på året i 2021, ligesom alle har mulighed for at sende gode ideer til os, om hvordan Veflinge skal se ud om 5 -10 -15 år.
15 borgere fra Veflinge brugte en weekend på at samle blomsterkasser, der er sat op på Bytorvet i begge sider. De bliver rustrøde inden længe. Desuden er der sat pullerter op, så det er nemmere at se hvor man skal køre ind og ud. Forsamlingshuset sponsorerede kaffe og rundstykker. Der er en fin artikel i Fyens Stifttidendes netavis om det.

2021 byder foreløbig på færdiggørelse af Bytorvet. Der skal laves p-båse, bagmuren skal renoveres og males, blomsterkasserne skal fyldes med jord og blomster.
Desuden er der søgt penge til at lave fortov fra Lillegaden og hen til Bystævnet 18.
I Kirkeskovens regi bliver der søgt penge til toilet og brændeskur.
Liselotte Stüker fortsætter arbejdet med at besøge tilflyttere til byen. Så skriv endelig til hende, hvis du er ny i byen, eller hvis du ser at din nabo er ny. Pga. GDPR må vi ikke modtage tilflytterlister fra kommunen, så det er jer der skal komme med input. Liselotte har mail: lst27248802@gmail.com

Med behørig coronaafstand og afspritning, blev der i dag arbejdet på bytorvet. Nu er der sat pullerter op, så man kan se ind- og udkørsel. Og der er sat plantekasser og bænke op i begge sider. De skal nu fyldes med jord, og til foråret med blomster. Hvis du har planter du gerne vil af med, så giv lyd fra dig.
Næste step er renovering af bagmuren. Det arbejde går i gang i 1. kvartal 2021. Ligeledes opstribning af p-båse, vil foregå i foråret 2021. Syddansk brolægning giver arbejdskraft til en smuk kompasrose, som de selv og LKN-byg leverer materialer til.

Havrehed afd. Veflinge har søgt penge. Kommunen har sagt ja til at bruge ca. kr. 500.000: Skolen skriver: Vores motivation var, at få moderniseret noget af vores legeplads- samtidig med at forsøge at skabe et rekreativt miljø i den sydlige ende af byen. Kommunen skriver: "Rammen er afsat til at udvikle de allerbedste rammer for at kunne udfolde et godt og aktivt liv på Nordfyn, hvor legepladser og uderum inspirerer til aktivitet og motion både for børn og voksne. Anlæggene; legepladser og udearealer stilles til rådighed for lokalbefolkning og turister, uanset i hvilken tilknytning de er anlagt. Der ønskes at borgere og kommunale institutioner samarbejder om faciliteter."SÅ KOM MED IDEER TIL HVORDAN VI GERNE VIL HAVE OMRÅDET VED SKOLEN FORNYET. Her er chancen for at udvikle Veflinges sydlige del til et fantastisk miljø - for både børn og voksne.

0 121

Dybhavet dækker mere end halvdelen af Jordens areal og det meste er uudforsket. Man tidligere fejlagtigt troet at processerne i dybhavet ikke er vigtige for livsforholdene på Jorden.
De dybeste dele af oceanerne, er fra 6 til 11 kilometer. Zonen indbefatter bl.a. 27 enorme grave der strækker sig tusinder af kilometer langs kontinenterne, der hvor havbundsplader og kontinentalplader støder sammen.
Den nyeste forskning viser overraskende at disse grave er ”oaser” for livet i dybhavet.
Ved hjælp af avancerede robotter med videnskabeligt udstyr, er forskerne nu ved at aflure dybhavets hemmeligheder.
Under havbundens overflade i dybhavet lever der ingen dyr – det er mikroorganismernes verden. De lever af døde alger og dyr. Livet foregår her i slowmotion hvor bakterierne har generationstider op til tusinder af år.
For nogle år siden blev den første videnskabelige boreekspedition gennemført i danske farvande. Resultaterne fortalte om Østersøens klimaudvikling igennem de sidste 15.000 år.
Forelæser: professor i biogeokemi Bo Barker Jørgensen, Institut for Biologi, Aarhus Universitet | professor i biogeokemi Ronnie N. Glud, Biologisk Institut, Syddansk Universitet og Tokyo University of Marine Science and Technology

0 132

Under havets overflade vokser tang i et væld af forskellige farver, former og størrelser. Tangskovene, der vokser langs klodens kyster, er lige så vigtige i havets økosystemer som skovene er for livet på landjorden. Fra polerne til ækvator skaber tang både fødegrundlag og gemmesteder for utallige marine organismer – fx fisk og smådyr. Samtidig bidrager tang til at holde både havmiljøet og klimaet i balance idet tang optager næringsstoffer fra havvandet, optager CO2 fra atmosfæren, producerer ilt og modvirker forsuring af havet. 

Mennesker har udnyttet tang som en ressource siden tidernes morgen. Tang er blevet høstet i havet eller samlet op fra stranden, og flere folkeslag har udviklet sindrige systemer til at dyrke tang. Tang er blevet brugt til mad, foder til husdyr, gødning til markerne og som råstof til produktion af kemikalier og tilsætningsstoffer. Vidste du fx at det er stoffer fra tang der giver din kakaomælk den cremede konsistens, binder lidt ekstra vand i hamburgerryggen og holder sammen på din tandpasta?
N.B. HUSK MUNDBIND

0 141

Endnu engang bliver vi nødt til at aflyse dette arrangement pga. Corona. Det skal nok blive afholdt på et tidspunkt 🙂

Tirsdag d. 27. oktober kl. 17:30 på skolen, har du muligheden for at bestemme hvad lokalrådet skal arbejde med de næste år. Det kan handle om klima, jazz-arrangementer på bytorvet, fællesspisninger, fælles vindmølle, tilflytterhus, legeplads, fortove og…… kun fantasien sætter grænser. Lad os sammen sætte Veflinge på landkortet som en fremsynet landsby med gang i. Bent Olsen opretter "kaffeklubber" med de af de 17 verdensmål, der kan sættes ind i en kontekst med Veflinge. Altså helt nede på jorden. Se nærmere om tanker og ideer herunder, som er meget spændende.

Bent Olsen skriver: Skal Veflinge komme i mål med verdensmålene?
Tirsdag d. 27/10 kan blive startdatoen for at vi, i Veflinge, gør verdensmålene til andet end noget man pynter sig med.
Der sker så meget på området, så det kan være svært at finde fodfæste, men lad os gøre forsøget og danne en eller flere “kaffeklubber”, hvor man kan blive klogere på indholdet i verdensmålene og måske finde nogle løsninger der helt lavpraktisk kan komme os alle til gode.
Kan vi f.eks. finde løsninger der kan tilgodese alles behov for transport på en bæredygtig måde? Kan vi f.eks. finde løsninger der kan gøre vores behov for opvarmning uafhængig af fossile brændsler?
Mød op på Veflinge Skole d. 27/10 kl. 17:30 - 19:00. Så måler vi interessen. Vi serverer kaffe og brød. OBS: VI UDLEVERER MUNDBIND.
For jer der er interesserede, så viser vi livestreamforedrag om tang - med smagsprøver fra 19:00-21:00

Hvordan kommer rumsonder og satellitter egentlig op i rummet? Hvilke baner anbringes de typisk i, og hvordan anbringes de der? – Ja, det er raketvidenskab!
Hør om fysikken der gør at raketter kan hæve rumsonder og satellitter op fra Jordens overflade og accelerere dem i det lufttomme rum.

Satellitter og rumsonder opsendes naturligvis ikke bare for sjov. Alle rumprojekter er opbygget til at løse et bestemt formål, og banerne som satellitter og rumsonder er sendt op i hænger sammen med de opgaver en given rummission har. Hør om hvordan en rummission designes og planlægges, og følg med ud i rummet når vi ser nærmere på et par aktuelle rummissioner.

Spænd sikkerhedsbæltet og gør klar til nedtællingen til dette foredrag om rumfart og raketvidenskab for begyndere.

0 177

skøn tur til Ravnebjerg skov. Den har både shelter, bålplads og muldtoilet

Der er mange spændende planter, svampe og træer i skoven
Flemming Salvig viser svampe - både dem der er giftige, smukke, sjove, grimme og spiselige
Så laves der mad
og nu er vi snart klar til at spise - laks, vikingegryde, fladbrød, med og uden feta og bacon æbleflæsk, og pandekager.

Sikken en fantastisk måde at bruge en søndag eftermiddag og aften på

Skovmøllen - som nu er udlejningsejendom.

0 230

Skal Veflinge komme i mål med verdensmålene?
Tirsdag d. 29/9 kan blive startdatoen for at vi, i Veflinge, gør verdensmålene til andet end noget man pynter sig med.
Der sker så meget på området, så det kan være svært at finde fodfæste, men lad os gøre forsøget og danne en eller flere “kaffeklubber”, hvor man kan blive klogere på indholdet i verdensmålene og måske finde nogle løsninger der helt lavpraktisk kan komme os alle til gode.
Kan vi f.eks. finde løsninger der kan tilgodese alles behov for transport på en bæredygtig måde? Kan vi f.eks. finde løsninger der kan gøre vores behov for opvarmning uafhængig af fossile brændsler?

Mød op på Veflinge Skole d. 29/9 kl. 17:30 - 19:00. Så måler vi interessen. Vi serverer kaffe og brød.
For interesserede, så viser vi livestreamforedrag om bakterier fra 19:00-21:00

0 223

Nu har du mulighed for at få en guidet tur i Ravnebanke skov. Naturvejleder Flemming Salvig, der bor på Skovmøllen, og ejeren af skoven fortæller om skovens historie og om den natur vi møder undervejs. Turen er ca. 6km. Til sidst laver vi fælles mad over bål og hygger på shelterpladsen. Og får gode råd og tips til bålmad og det at lave bål.

Det koster 50kr for voksne, og 35kr for børn + drikkevarer.
Vi mødes ved Skovmøllen, Skovmøllevej 35, 5474 Veflinge kl. 16:00

Tilmelding og betal på box93376 senest 21. september.
NB: det hele foregår udendørs, og du er velkommen til at bære mundbind undervejs.