Home Veflinge Lokalråd formål

Veflinge Lokalråd formål

Veflinge Lokalråd blev stiftet d. 8. marts 2012 som et samlende og koordinerende råd, der har til formål at koordinere og igangsætte aktiviteter og arrangementer i  Veflinge. Desuden er lokalrådet talerør for Nordfyns kommune, dels direkte dialog, dels gennem Nordfyns kommunes landdistriktsråd.

“Veflinge Liv og Fællesskab” er byens motto, og det er det, der præger arbejdet i Veflinge Lokalråd og de foreninger, der er grundlaget for samarbejdet i byen om aktiviteter og arrangementer.