Home Veflinges Nyhedsbrev
Nyhedsbrev112023Veflinges Nyhedsbrev udkommer med jævne mellemrum, og indeholder kommende arrangementer, lidt om hvad der er sket i byen og eventuelt et tilflytterportræt. Aller først ligger der et portræt af Veflinges historie," 2022 manual lang". Dernæst ligger her nogle få billeder fra dengang Nyhedsbrevet var en blog. God fornøjelse med læsning. Har du tips til indhold, så send gerne til Anne Margrethe Dalskov amdalskov@gmail.com, eller mob. 26181919 Veflinges nyhedsbrev udgives af Veflinge Lokalråd Veflinges historie Billeder fra 2012-2020 .Nyhedsbrev no 1 Nyhedsbrev no 2 Nyhedsbrev no 3 Nyhedsbrev no 4 Nyhedsbrev no 5 Nyhedsbrev no 6 Nyhedsbrev no 7 Nyhedsbrev no 8 Nyhedsbrev9 Nyhedsbrev10 Nyhedsbrev112023