Home Veflinges Nyhedsbrev
Veflinges Nyhedsbrev udkommer med jævne mellemrum, og indeholder kommende arrangementer, lidt om hvad der er sket i byen og vil de fleste gange også indeholde et tilflytterportræt. Aller først ligger der et portræt af Veflinges historie," 2022 manual lang". Dernæst ligger her nogle få billeder fra dengang Nyhedsbrevet var en blog. Godfornøjelse med læsning. Har du tips til indhold, så send gerne til Anne Margrethe Dalskov amdalskov@gmail.com, eller mob. 26181919 Veflinges nyhedsbrev udgives af Veflinge Lokalråd
Veflinges historie
Billeder fra 2012-2020
.Nyhedsbrev no 1
Nyhedsbrev no 2
Nyhedsbrev no 3
Nyhedsbrev no 4
Nyhedsbrev no 5
Nyhedsbrev no 6
Nyhedsbrev no 7
Nyhedsbrev no 8