Home Bestyrelsen i lokalrådet

Bestyrelsen i lokalrådet

Kontakt Lokalrådet enten på:

info@veflingeportalen.dk

eller til En af lokalrådets medlemmer

 

Veflinge Lokalråds medlemmer:

Formand:

Anne Margrethe Dalskov 
Bystævnet 20a, 5474 Veflinge
mail@amdalskov.dk
tlf. 2618 1919

Næstformand:

Doris M. Mogensen
Nymarksgyden 18 5474 Veflinge
doris@pdkm.dk
tlf. 22321536

Kasserer:

Ruth Christensen 
Lindebjerg Have 37, 5474 Veflinge
ruthogole@veflingenet.dk
tlf. 2883 4795

Sekretær:
Sanne Olsen
Lykkesborgsvej 24, 5471 Søndersø
s_olsen@gmail.com
tlf. 30114548l

Øvrige medlemmer:

 Ole F. Hansen (repr. f. Kirken)
Axel Brahesvej 18, 5474 Veflinge
lofh@km.dk
tlf. 2942 6940

Hans Tekilde Nielsen
Havrekær 59, 5474 Veflinge
htn@skovdyrkerne.dk
tlf. 61552123

Jesper Hansen
Havgårdsvej 27
5471 Søndersø
jesp@hansen.mail.dk
tlf: 22210123

Suppleanter:

Keld Schmidt
Lindebjerghave 50 5474 Veflinge

Kasser T. Othman
Bystævnet 19B, 5474 Veflinge
kassertalothman@gmail.com

Webmaster

Line Nielsen
linetrappehave@gmail.com