Home Bestyrelsen i lokalrådet

Bestyrelsen i lokalrådet

Kontakt Lokalrådet enten på:
info@veflingeportalen.dk

eller til En af lokalrådets medlemmer

Veflinge Lokalråds medlemmer:

Formand:

Anne Margrethe Dalskov
Bystævnet 20a, 5474 Veflinge
mail@amdalskov.dk
tlf. 2618 1919

Næstformand:

Doris M. Mogensen
Nymarksgyden 18 5474 Veflinge
doris@pdkm.dk
tlf. 22321536

Kasserer:

Ruth Christensen
Lindebjerg Have 37, 5474 Veflinge
ruthogole@veflingenet.dk
tlf. 2883 4795

Sekretær:
Liselotte Stüker
Solsiden 30, 5474 Veflinge
lst27248802@gmail.com
tlf. 27248802

Jesper Hansen
Havgårdsvej 27
5471 Søndersø
jesp@hansen.mail.dk
tlf: 22210123

Minka A Heilmann
Lindevej 9, 5474 Veflinge
minkapower1@gmail.com
31129700

Suppleant:
Keld Schmidt
Lindebjerghave 50 5474 Veflinge
keld@damus.dk

Suppleant:
Kasser T. Othman
Bystævnet 19B, 5474 Veflinge
kassertalothman@gmail.com