Home Fjernvarmenyt Fjernvarme opdate juni 2023

Fjernvarme opdate juni 2023

0 810

Fjernvarme i Veflinge og Farstrup

Fjernvarme i Veflinge og Farstrup.

 

Efter Steffen og jeg har været til et positivt møde med Fjernvarme Fyn 24-05-2023, hvor vi afleverede alle jeres tilkendegivelser, kommer her lidt update på projektet og hvor langt vi er i dag.

 

 • Fjernvarme Fyn har set tilkendegivelserne igennem og vurderer at det ser positivt ud. Hvis alle der har tilkendegivet interesse for fjernvarme, vil sandsynligheden være stor for at det kommer til Veflinge og Farstrup.
 • Det er aftalt med Fjernvarme Fyn at der afholdes et borgermøde i Veflingehallen i løbet af september 2023 hvor der vil blive orienteret om projektet. Der vil i det forum kunne stilles relevante spørgsmål til Fjernvarme Fyns medarbejdere om de problemstillinger der måtte være for den enkelte borger.
 • Tidspunket for mødet vil blive meldt ud så snart mødedato og tid kendes.
 • Tilmelding til projektet vil efter det oplyste kunne ske ret efter mødet og i fjerde kvartal 2023.
 • Der vil blive omdelt flyers i byerne når tilmeldingen kan starte. Det vil også være muligt for Fjernvarme Fyn at kontakte jer via de oplysninger vi har indsamlet hos jer.
 • Projektet er betinget godkendt af Nordfyns Kommune der afventer svar fra Energistyrelsen.
 • Energistyrelsens Konverteringstilskud til fjernvarme er for nuværende brugt op, men det forventes at den bliver forlænget. Det vil dog være en beslutning der skal tages på Christiansborg. Puljen har i den kendte form givet et tilskud på 20.000 kr. pr. tilslutning.
 • Tilslutningprisen til Fjernvarme Fyn kendes ikke for nuværende.
 • Tilslutningen vil kunne betales kontant eller på en abonnementsordning over 20 år.
 • Prisen for tilslutningen tør vi ikke byde ind på, den må afvente det kommende borgermøde i Veflingehallen med Fjernvarme Fyn i september måned.
 • Hertil kommer VVS tilslutningen som Fjernvarme Fyn anslår til ca. 30.000 kr. pr husstand, afhængig af de nuværende installationer
 • Hvis din nuværende varmekilde går i stykker efter du er tilmeldt fjernvarme, så har Fjernvarme Fyn mulighed for at hjælpe med småreparationer, indtil der er indlagt fjernvarme.
 • I er velkommen til at kontakte os hvis der skulle være spørgsmål, ellers så bliver der rig lejlighed til det ved borgermødet i september 2023 hvor Fjernvarme Fyn står for mødet.
 • Vi vil også invitere nogle lokale VVS-firmaer til mødet hvor man vil få mulighed for at stille spørgsmål til hvordan installationen kan udføres i ens hus.

 

                   Med varm sommerhilsen Steffen Nicolaisen og Gert Block Hættlein Rasmussen.

 

 

 •  

  •