Home Tags Posts tagged with "Veflingekirke"

Veflingekirke

0 2318

Kirkekor til alle og Gudstjenester i Veflinge

Sognepræsten i Veflinge, Ole Hansen, har orlov indtil engang i december. Det betyder, at hans embede passes af hans vikar, pastor Gertrud Yde Iversen fra Løgumkloster samt af nabopræster. Derfor har Veflinge Kirkekor, der består både af et ungdomskor og et voksenkor, besluttet at medvirke ved samtlige gudstjenester indtil Ole Hansen er tilbage, således at den lokale tilknytning til kirken sker på en lidt ny måde. Det forholder sig sådan, at hver præst ofte har nogle foretrukne kernesalmer, som menigheden er fortrolig med, og når det er andre præster, synges der af og til nye salmer på nye melodier – der er jo trods alt næsten 800 salmer at vælge imellem i salmebogen. Bl.a. derfor er det en styrke ved gudstjenesterne, at der er et kor, som i forvejen har lært salmerne, et kor som menigheden så at sige kan støtte sig til.

0 2146

Søndag d. 6. april afholdes der affaldsgudstjeneste kl. 14 i kirken. Efter endt gudstjeneste samles vi udenfor og fordeler gaderne imellem os. Vi samler en times tid og mødes igen til kaffe og kage. Vi sørger for affaldsposer, latexhandsker og gribetænger. Kom til en hyggelig eftermiddag i samvær med dine naboer og hjælp til med at holde byen ren.