Home Arrangementer i Veflinge Motetkor i kirken alle søndage indtil december

Motetkor i kirken alle søndage indtil december

0 2283

Kirkekor til alle og Gudstjenester i Veflinge

Sognepræsten i Veflinge, Ole Hansen, har orlov indtil engang i december. Det betyder, at hans embede passes af hans vikar, pastor Gertrud Yde Iversen fra Løgumkloster samt af nabopræster. Derfor har Veflinge Kirkekor, der består både af et ungdomskor og et voksenkor, besluttet at medvirke ved samtlige gudstjenester indtil Ole Hansen er tilbage, således at den lokale tilknytning til kirken sker på en lidt ny måde. Det forholder sig sådan, at hver præst ofte har nogle foretrukne kernesalmer, som menigheden er fortrolig med, og når det er andre præster, synges der af og til nye salmer på nye melodier – der er jo trods alt næsten 800 salmer at vælge imellem i salmebogen. Bl.a. derfor er det en styrke ved gudstjenesterne, at der er et kor, som i forvejen har lært salmerne, et kor som menigheden så at sige kan støtte sig til.

Som noget helt nyt synger koret også en sang eller salme lige efter prædiken med en tekst, der er knyttet til den pågældende søndags evangelietekst. Et sådant musikalsk indslag efter prædiken kaldes ofte en motet. Den danske sang og salmedigter Jens Rosendal har sammen med komponisten Ole Ugilt Jensen skrevet en sang/salme til hver eneste af de i alt 134 evangelietekster, der prædikes over (de står opført bag i salmebogen). I år prædikes der over 2. tekstrække. Uanset hvilken præst, der prædiker, vil der blive talt over samme tekstrække, og koret synger umiddelbart efter prædiken Jens Rosendals sang/salme over teksten. (Alle 134 salmer eller sange er udgivet under titlen ”Evangeliesange” på Edition ES-2005-S).  

I den nye salmebog har Jens Rosendal ialt to salmer med, nemlig ”Du som ud af intet skabte” og ”De dybeste lag i mit hjerte”. I Højskolesangbogen har Jens Rosendal ikke mindre end 11 sange med, hvoraf den mest kendte og elskede er ”Du kom med alt hvad der var dig”. Som regel medvirker Veflinge Kirkekor også ved gudstjenestens præludium og postludium.

Det er således noget af en udfordring, Veflinge Kirkekor har påtaget sig! Hver eneste uge skal der læres nye salmer og sange.

 

Svend Erik Sørensen