Home Vision Veflinge 2020

Vision Veflinge 2020

 

Ca. 30 personer var mødt op for at arbejde med Veflinge fortid, nutid og fremtid. Yderligere en del har på forhånd givet tilsagn om deltagelse, men som ikke havde mulighed for at være tilstede på mødet.

Erik Chalantis, som er Veflinge Lokalråds repræsentant i landdistriktsrådets bestyrelse, indledte mødet med at fortælle om vigtigheden i at være repræsenteret i landdistriktsrådet. Det er derigennem kommunen i fremtiden vil henvende sig til landsbyerne. Det er vigtigt at være synlig som landsby, at være på forkant med fremtiden, ellers bliver vi løbet over ende.

Derefter var der brainstorm over de forskellige områder der var listet op. Ud af dem var der 5 områder deltagerne havde lyst til at arbejde videre med på mødet, og yderligere 2 områder vil der blive arbejdet videre med. Det er:

 1. Etablering af aktiviteter i byen. (kultur indræt/sundhed)

2. Erhverv.

3. Naturstier og forskønnelse af bymidten.

 4. Åben skole.

 5. Gamle Veflinge.

 Yderligere 2 grupper bliver etableret, nemlig:

6. Indkøbsmuligheder

7. Teletaxa.

På linket herunder kan du se hvem der er kontaktperson for grupperne. Er der noget at dette, du synes lyder spændende, så tag kontakt til gruppen, der er plads til flere i alle grupperne. Der afholdes midtvejsevaluering i forbindelse med Lokalrådets generalforsamling i marts, så der er noget tid til at arbejde videre med input.