Home Arrangementer i Veflinge Vi har brug for jeres hjælp

Vi har brug for jeres hjælp

Havrehed afd. Veflinge har søgt penge. Kommunen har sagt ja til at bruge ca. kr. 500.000: Skolen skriver: Vores motivation var, at få moderniseret noget af vores legeplads- samtidig med at forsøge at skabe et rekreativt miljø i den sydlige ende af byen. Kommunen skriver: “Rammen er afsat til at udvikle de allerbedste rammer for at kunne udfolde et godt og aktivt liv på Nordfyn, hvor legepladser og uderum inspirerer til aktivitet og motion både for børn og voksne. Anlæggene; legepladser og udearealer stilles til rådighed for lokalbefolkning og turister, uanset i hvilken tilknytning de er anlagt. Der ønskes at borgere og kommunale institutioner samarbejder om faciliteter.”SÅ KOM MED IDEER TIL HVORDAN VI GERNE VIL HAVE OMRÅDET VED SKOLEN FORNYET. Her er chancen for at udvikle Veflinges sydlige del til et fantastisk miljø – for både børn og voksne.