Home Forside Trafiksanering i Veflinge

Trafiksanering i Veflinge

0 2380

Sådan besluttede de borgere fra Veflinge der var mødt op til trafiksaneringsmøde i december, at lokalrådet skulle gå videre med til møde med kommunen. Se mere:Vejsanering Det blev besluttet:

At vejene i Veflinge skal laves om til 2-1 veje, indenfor byskiltene, med rødt asfalt i siderne

At der kommer chikaner ved indfaldsvejene, samt rød asfalt på ydersiden af chikanerne

At der bliver lavet fortov på Lindevej, da den er meget trafikeret og bussen kører den vej

                                       At der kommer 40 km påbud gennem byen.

                                       At byskiltene bliver større

Derudover fik vi snakket om forskønnelse rundt om i byen, især kanter langs vejene. Samt evt. asfaltering på p-pladsen overfor forsamlingshuset og overfor brugsen.

DET DER kan blive et problem for nogle beboere i forhold til parkering på 2 minus 1 veje er: At det ikke tilladt at parkere i yderrabatten inden for byzone. De beboere der deltog i mødet og bor på Frederiksberg, så ingen problemer i det, den er også bred nok. Men det KAN være et problem for nogen. Til gengæld kan det jo også som det er nu, være et problem at biler parkerer i vejkanten.