Home Forside Trafikmøde med Nordfyns kommune

Trafikmøde med Nordfyns kommune

0 1931

Vedr: Manglende asfaltering efter nedgravning af bredbånd: Vi står på vejformandens liste, og skulle gerne få udbedret skaderne først på foråret.

Derudover vil kommunen gå videre med at:

  • Frederiksberg og Vedel Simonsensvej bliver lavet til en 2 minus 1 vej – dog med striber og ikke rødt asfalt i cykelsporet – fra slutningen af Banggårdsvej.
  • De to chikaner ved Bystævnet fjernes. (Sandsynligvis kommer en ny lidt længere ude)
  • Der sættes skilte op på Lindebjerg der oplyser om, hvem der har forkørselsret gennem chikaner. Dem der kommer fra centrum af byen har forkørselsret.
  • Der laves noget forskønnelse overfor Brugsen, det kan være som fortov, men der kan også laves p-båse, evt. så man kan køre og gå indenom.
  • Det er på politisk plan besluttet, at der laves ensrettede byporte i Nordfyns kommune. Vi hører mere derom når tiden det er tættere på.
  • Refleksafmærkninger på eksisterende chikaner fornyes, der følges op på vejbelægning i anden farve indenom chikaner.

Det undersøges via trafiktælling, måling o.a. om:

  • Lindevej skal være en 2 minus 1 vej. (Det er højst sandsynligt)
  • Det kan pga. afvanding være svært at lave en hævet flade for enden af Lindevej ved Frederiksberg, men man kan måske lave et farvet felt.
  • Der kan blive sat nye chikaner op på Bystævnet, Nymarksgyden og Vedel Simonsensvej. (Det er højst sandsynligt)
  • Der er penge til lidt forskønnelse af parkeringspladsen overfor forsamlingshuset (evt. asfalt) og en infotavle.

Det sættes i høring om Lillegaden kan lukkes i den ene ende (blind vej) – det tager mindst 2 år. Så får vi en sikker vej for gående og cyklende til Kirkeskoven.

N.B. Alt hvad der bliver af større tiltag kommer i høring inden det sættes i værk. Så du har mulighed for at protestere.