Home Kirkeskoven

Kirkeskoven

Kirkeskoven er et rekreativt område over for kirkenVeflinge menighedsråd har foræret byen et stykke jord, hvorpå der er plantet skov, etableret en bålhytte, der er en lille sø, og snart bliver  der opsat sheltere. Der er etableret nogle stier, og flere er på vej. Se mere på Kirkeskovens hjemmeside:  Kirkeskoven