Home referater lokalrådet Generalforsamling i Lokalrådet

Generalforsamling i Lokalrådet

0 1644

Lokalrådet afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 13-03-2014, kl. 19:00 i fællesrummet på skolen i Veflinge.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 8 dage før.

Med venlig hilsen Bestyrelsen