Home Veflinge-nyt

Veflinge Lokalråd ønsker alle en god jul og et godt nyt år. Forhåbentlig komme vi Corona til livs i 2021. Her på falderebet af 2020, er der desværre mange der er ramt her i Veflinge. Vi ønsker alle Coronaramte god bedring.
Lokalrådet har nedsat en styregruppe der arbejder med udvikling af Veflinge. Den består af: Martin Bonde, Line og Ole Trappehave, Melanie Nash, Maibritt Buchhave, og Anne Margrethe Dalskov.
Som tidligere nævnt, skal en landsby have en udviklingsplan for at kunne søge penge i de kommunale puljer. Vi glæder os til at fremlægge planerne for jer alle. Vi indkalder til borgermøde senere på året i 2021, ligesom alle har mulighed for at sende gode ideer til os, om hvordan Veflinge skal se ud om 5 -10 -15 år.
15 borgere fra Veflinge brugte en weekend på at samle blomsterkasser, der er sat op på Bytorvet i begge sider. De bliver rustrøde inden længe. Desuden er der sat pullerter op, så det er nemmere at se hvor man skal køre ind og ud. Forsamlingshuset sponsorerede kaffe og rundstykker. Der er en fin artikel i Fyens Stifttidendes netavis om det.

2021 byder foreløbig på færdiggørelse af Bytorvet. Der skal laves p-båse, bagmuren skal renoveres og males, blomsterkasserne skal fyldes med jord og blomster.
Desuden er der søgt penge til at lave fortov fra Lillegaden og hen til Bystævnet 18.
I Kirkeskovens regi bliver der søgt penge til toilet og brændeskur.
Liselotte Stüker fortsætter arbejdet med at besøge tilflyttere til byen. Så skriv endelig til hende, hvis du er ny i byen, eller hvis du ser at din nabo er ny. Pga. GDPR må vi ikke modtage tilflytterlister fra kommunen, så det er jer der skal komme med input. Liselotte har mail: lst27248802@gmail.com

Havrehed afd. Veflinge har søgt penge. Kommunen har sagt ja til at bruge ca. kr. 500.000: Skolen skriver: Vores motivation var, at få moderniseret noget af vores legeplads- samtidig med at forsøge at skabe et rekreativt miljø i den sydlige ende af byen. Kommunen skriver: “Rammen er afsat til at udvikle de allerbedste rammer for at kunne udfolde et godt og aktivt liv på Nordfyn, hvor legepladser og uderum inspirerer til aktivitet og motion både for børn og voksne. Anlæggene; legepladser og udearealer stilles til rådighed for lokalbefolkning og turister, uanset i hvilken tilknytning de er anlagt. Der ønskes at borgere og kommunale institutioner samarbejder om faciliteter.”SÅ KOM MED IDEER TIL HVORDAN VI GERNE VIL HAVE OMRÅDET VED SKOLEN FORNYET. Her er chancen for at udvikle Veflinges sydlige del til et fantastisk miljø – for både børn og voksne.

0 1594

Nu kan du melde dig til Tab et ton i Veflinge. Gå ind her på veflingeportalen under tab et ton og find tilmeldingsskemaet. Du er først meldt til projektet når du har modtaget en velkomsthilsen 🙂

0 1952

Godt 70 mennesker havde fundet vej til Kirkeskoven fredag. Den nye shelter blev indviet af udvalgsformand for erhverv, kultur og fritid,  Mette Landtved-Holm. Hun klippede snoren, der var hængt op mellem to soveposer, over.

0 1055

På Landdistriktsrådets generalforsamling var der også uddeling af støtte midler fra den kommunale pulje. Her får Jury Jørgensen tildelt kr. 70.000 af Mette Landtved-Holm. Pengene skal bruges til at anlægge et legeområde med tilhørende parkourbane i tilknytning til Veflingehallen.

Selve området skal have en størrelse på 10 x 10 meter, med klatrestativer,
faldunderlag gummiklodser + en klatrevæg. Legeområdet/opholdsområdet vil være den
del af en helhed, med hallen, multibanen, fodboldbanen og squashbanen. Squashbanen
som er Nordfyns eneste. Området vil kunne bruges til parkour og fitness, som vil skabe
endnu større effekt i bestræbelserne på at skabe byens foretrukne sports – & lege
hjørne
Tillykke til Jury og Torben – det er godt gået.
Samtidig fik Lokalrådet overrakt kr. 150.000, som skal bruges til Veflinge bytorv.

0 2362

Fredag d. 25. maj modtager Gunnar Engelstad og Hans Thekilde Nordfyns kommunes frilufts-ildsjælepris for deres store arbejde med og i Kirkeskoven. De modtager prisen i forbindelse med Nordfyns kommunes stjernepris-arrangement, så det er i fornemt selskab.

0 2202

Veflinge var 1 af 5 nominerede til årets bland dig pris, og alle der mødte op til morgenkaffe i konfirmandstuen, var meget spændte på resultatet. Ca 40 mennesker, både syrere og danskere, samt borgmester Morten Andersen, og de 2 lokale byrødder, Gert Rasmussen og Anja Lund startede lørdagen med morgenkaffe og hjemmebagte boller.