Home Authors Indlæg afAnne Margrethe

Anne Margrethe

184 INDLÆG 0 COMMENTS

0 903

Visionsmøde søndag d. 2013-11-24

Ca. 30 personer var mødt op for at arbejde med Veflinges fortid, nutid og fremtid. Yderligere en del har på forhånd givet tilsagn om deltagelse, men som ikke havde mulighed for at være tilstede på mødet.

Erik Chalantis, som er Veflinge Lokalråds repræsentant i landdistriktsrådets bestyrelse, indledte mødet med at fortælle om vigtigheden i at være repræsenteret i landdistriktsrådet. Det er derigennem kommunen i fremtiden vil henvende sig til landsbyerne. Der er ansat en person i kommunen der skal varetage landsbyernes interesser.

Det er vigtigt at være synlig som landsby, at være på forkant med fremtiden, ellers bliver vi løbet over ende. Skolelukningerne er ikke ovre endnu, jo flere tilflyttere vi kan få til byen, jo flere elever bliver der i klasserne fremover.

Derefter var der brainstorm over de forskellige områder man kunne arbejde med. Ud af dem var der 5 områder deltagerne havde lyst til at arbejde videre med på mødet, og yderligere 3 områder vil der blive arbejdet videre med. Det er:

 1. Etablering af aktiviteter i byen. (kultur indræt/sundhed)

2.  Naturstier og forskønnelse af bymidten.

3.  Erhverv.

4. Gamle Veflinge.

5.  Idræt gennem tiderne

6.  Indkøbsmuligheder

7. Åben skole.

8. Teletaxa.

Desværre var der ingen der kunne tænke sig at arbejde videre med Aktivitetshuset, der jo lukker sidst på året. Så har du lyst til

at arbejde videre med mulighederne om at overtage huset, så kontakt Anne Margrethe Dalskov på tlf. 26181919 eller mail: amdalskov@mail.dk

På linket herunder kan du se hvem der er kontaktperson for grupperne. Er der noget at dette, du synes lyder spændende, så tag kontakt til gruppen, der er plads til flere i alle grupperne. Der afholdes midtvejsevaluering i forbindelse med Lokalrådets generalforsamling i marts, så der er noget tid til at arbejde videre med input.  

Ref. Anne Margrethe Dalskov

visionsmøde grupper

0 997

NYTÅRSLØB den 31. december 2013
for hele familien i Veflinge, hvor vi ønsker hinanden godt nytår
Det er gratis at deltage og løbet starter ved hallen
kl. 09.30 for gående
kl. 09.45 opvarmning for løberne v/ Andy & Stephanie Nør Nielsen
kl. 10.00 for løbere
Ruten er 5 km, men har du lyst et par ekstra km, kan du forlænge turen med den stiplede linie til ca 7 km eller løbe 2x5 km
Herefter er LokalBrugsen vært med et glas champagne/sodavand og kransekage
Hunde er velkomne, men de skal føres i snor og være i stand til at færdes roligt blandt andre hunde og mennesker - efterladenskaber fjernes naturligvis af ejer

 

0 922

 

Her er et billede fra sidste års tænding

Her er et billede fra sidste års tænding


 Kom til tænding af juletræet 1. søndag i advent fra kl. 14.- 16.00 (søndag d.01/12-2013) 

Juletræet står på parkeringspladsen overfor Forsamlingshuset.

Og mon ikke julemanden kommer fordi med lidt godter?

Der vil være julehygge i Forsamlingshuset for børn og voksne, kirkekoret synger et par af vores dejlige julesange,

og der kan købes æbleskiver, gløgg, kaffe, varm kakao og juice. Kl 16 tændes juletræet. 

Arrangører: Borgerforeningen, forsamlingshuset og "juletræspigerne"

 

0 438

vision veflinge 2020

 Vision Veflinge 2020

”Landsbyerne kan få en renæssance i en stresset verden, men det kræver at de har lavet en strategi” stod der i avisen en dag. Og det er det vi vil, altså lægge en strategi for Veflinges fremtid.

Derfor vil Veflinge lokalråd gerne se dig /jer til en uforpligtigende snak, lidt workshop og forhåbentlig en masse gode input om Veflinge.  Og måske  får vi nedsat nogle grupper der kunne tænke sig at arbejde videre med de input der er kommet.

Vi kunne tænke os, dels at skue tilbage i tiden og få nedfældet byens- idrættens,- forsamlingshuset -og borgerforeningens historie.  Dels at  høre byens bud på fremtidens Veflinge.

Trenden går imod at Kommunerne i fremtiden vil  give landsbyerne frihed til at træffe beslutninger selv.  Derfor er det vigtigt at vi ved, hvad vi vil.

Lokalrådene vil i fremtiden  blive mere og mere brugt som talerøret til kommunerne. Derfor er det vigtigt at vi ved hvad byen tænker og ønsker.

På gensyn søndag d. 24-11, kl. 14, på skolen i Veflinge. Venlig hilsen Lokalrådet.          

Kontakt: Erik, tlf. 50414795, mail: erikchalatsis@city.dk

Anne Margrethe, tlf. 26181919, mail: amdalskov@mail.dk

 

 

 

 

 

0 1107

Torsdag d. 7-11, kl. 19-22 afholdes lokalrådsmøde på skolen i Veflinge. Alle er velkomne til at give sit besyv med under punktet "åbent møde"

0 1264

Navnet på den nye udstykning på Frederiksberg var til afstemning til Halloweenarrangementet på skolen d. 27-10.

Der var indkommet mange spændende forslag: Skytegårdshaven, Skyttegårdsvænget, Æblelunden,

Lykkemarken, Udsigten, Svinget, Hundehaven, Hyacinth Alle, Smilet, Svinget, Frederiksberg Alle, Frederiksberghaven

og Frederiksberg Have. Sidstnævnte var den der fik flest stemmer, og navnet er videresendt til Nordfyns kommune

teknik og miljøudvalget, som er dem der afgør navnet.

0 1087

Vælgermøde i Veflinge Forsamlingshus

Søndag den 3 november  kl 14.00

 Kom og deltag når repræsentanter fra de opstillede partier til komunalrådsvalget kommer forbi og giver deres bud på den

politik der skal føres i fremtiden. Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål fra salen.

 Alle er velkommen.

Arr: Borgerforeningen og Forsamlingshuset

0 1328

De nye byggegrunde med indkørsel fra Frederiksberg, skal have et navn. Vi kan selv være med til at bestemme navnet.

Skriv dit forslag på tilmeldingssedlen til Halloween, (den bliver snart delt rundt) og så stemmer vi om den til Halloween d. 27-10.

Se mere om Halloween andetsteds på Veflingeportalens forside

Har du lyst til at bygge ny? Udsigten er også smuk - så der er ikke noget at betænke sig på.

Kontakt kommunen for nærmere oplysninger om byggegrunde. Du er altid velkommen til at kontakte Lokalrådet,

hvis du har spørgsmål til byens liv og fællesskab. Liv og fællesskab er noget vi har meget af i Veflinge. OGSÅ for dig.

Byggegrunde