Home Authors Indlæg afAnja Knudsen

Anja Knudsen

20 INDLÆG 0 COMMENTS

0 1879

Søndag d. 22. april kl. 11 gik en flok Veflinge-borgere ud på gader og veje, bevæbnet med sæk, gribetang og et skarpt blik, som straks kunne spotte

alt det, der ikke “hører til” i grøftekanten og på fortovet eller i rabatten…

Affaldsindsamling 2013-1

 

Affaldsindsamling 2013-2

  

Affaldsindsamling 2013-3

 

Affaldsindsamling 2013-4

Kom til fods, på cykel eller i bil -vores cykelguider ta’r imod med et smil  😆

 

Ved hallen står jeres personlige cykelguide klar til en 3 kvarters rundtur i Veflinge. I kommer rundt og ser børnehave, brugs, forsamlingshus, byggegrunde, mekaniker, kirke, antenneforening, skole og den dejlige natur. I hallen træner volleyballafdelingen, og der er opvisning af byens karateklub. Har du lyst til at se Veflinge og omegn på racercykel, vil et par ryttere fra Team Nordfyn cykle med dig på en af vores ruter.

Kort sagt – kom og oplev vores: Veflinge Liv og Fællesskab – vi har også plads til jer.

Dette foregår lørdag.

Søndag har vi vores årlige ”affaldsgudstjeneste”, hvor vi starter i kirken kl. 10, og bagefter gør vi forårsrent i og omkring byen. Der er I naturligvis også velkomne til en hyggesnak med os, vi skal nok tage godt imod jer.

Tid og sted:

Lørdag kl. 10 – 12: Guidet rundtur med udgangspunkt fra Veflinge Hallen, Lindebjerg 38-40, 5474 Veflinge

Søndag kl. 10 – 11: “Affaldsgudstjeneste” i Veflinge Kirke, Axel Brahesvej 7a, 5474 Veflinge
Søndag kl. 11 – 13:  Affaldsindsamling med rengøring af byen og indfaldsvejene omkring Veflinge, fordeling af ruter fra kirken kl. 11

 

Arrangør: Veflinge Lokalråd

kontaktperson:

Anne Margrethe Dalskov

Tlf. 2618 1919

Mail: amdalskov@mail.dk

 

0 2125

Veflinge Lokalråd har sammen med Morud Lokalråd afgivet høringssvar i forbindelse med Nordfyns Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2013-2017.

Et tiltag i Trafiksikkerhedsplanen har fælles betydning for Veflinge og Morud. Det er passagen af Søndersøvej ved Farstrupvej/Tokkerodvej, som af Havrehedskolen er udpeget som utryg skolevej for cyklister.

Trafiksikkerhedsplanen foreslår følgende tiltag: ”Etablering af midterhelle, dobbeltrettet cykelsti, bump på Tokkerod og stikrydsning.” (s. 36 i planen)

Det er blevet oplyst, at der tilstræbes en dialog mellem Nordfyns Kommune og Lokalrådene forud for udførelsen.

Uddrag fra Lokalrådenes høringssvar:

“…der vil i fremtiden sandsynligvis være øget trafik af bløde trafikanter, primært cyklister, pga. sammenlægningen af skolerne i Morud og Veflinge… Se vedhæftede bilag, som sammenfatter begge lokalområders foreningers og klubbers oplevelse af omfanget… Det er af stor betydning for borgerne i de to lokalområder, at indsatsen gennemføres snarest muligt…

Morud Lokalråd og Veflinge Lokalråd foreslår, at der tages højde for følgende:

 • Bump på Søndersøvej vil sandsynligvis mødes med stor modstand fra tunge trafikanter, da det er belastende for køretøjerne.
 • Bump er en permanent løsning, som vil sænke hastigheden/”genere” den passerende trafik uanset, om der er krydsende cyklister/fodgængere, hvilket der i en del perioder ikke vil være.
 • Passage af bump for det store antal biler/lastbiler/busser vil påvirke de omkringliggende huse pga. rystelser.
 • Midterhelle og stikrydsning uden bump på Søndersøvej vil ikke sikre, at hastigheden holdes nede, og trygheden øges dermed ikke, heller ikke selvom der etableres ventezone. At stå og vente midt på en stærkt befærdet vej, hvor hastigheden er for høj (pt. er det mere normalt med 80-90 km/t end de tilladte 60 km/t), er ikke trygt!
 • Tokkerodvej benyttes af mange nordfra-kommende bilister, som har retning mod Odense. Dvs. der er ofte venstresvingende bilister ved Tokkerodvej med risiko for farlige opbremsninger. Dette gør ligeledes krydsningen af Søndersøvej mere uoverskuelig for cyklister, og dette bør medtænkes ved etablering af en stikrydsning for bløde trafikanter ud for Tokkerodvej.

Morud Lokalråd og Veflinge Lokalråd foreslår følgende:

 • Søndersøvej udvides ved Tokkerodvej, og der etableres venstresvingsbås for nordfra-kommende bilister.
 • På Søndersøvej etableres stikrydsning for bløde trafikanter med lysregulering, som aktiveres af krydsende trafikanter efter behov. Dette vil sikre de bløde trafikanter mest muligt og trafikken på Søndersøvej belastes kun, når der er krydsende trafikanter.”

I efteråret 2012 opfordrede Veflinge Lokalråd alle Veflinge-borgere til at give idéer til aktiviteter og arrangementer i Veflinge.

Vi takker for alle de gode idéer og opfordrer alle til at kommentere listen og gerne komme med flere bud:

 • Udstilling af lokale kunstnere evt. på skolen
 • Gåture rundt om Veflinge
 • Fælles sangaftener
 • Enkeltstående arrangementer i hal/forsamlingshus, f.eks.
  Bankospil
  Loppemarked
  Vinsmagning
  Foredrag
  Undervisning (f.eks. havepleje)
  Fællesspisning
  Koncerter
  Filmaftener
 • Genopfriskning af sprogkundskaber (f.eks. tysk)
 • Lokalrådet opfordres til at kæmpe for at få bussen tilbage

Idéerne er bragt videre til bl.a. foreninger i Veflinge, så hold øje med, om de bliver til virkelighed og bak op om Veflinge Liv og Fællesskab.

0 1875

Jonas Pallesen, der er et af de allerstørste navne inden for karatesporten i Danmark, kommer til Veflinge søndag d. 10. februar!

Christian Enggaard, som har startet karatetræning for børn i Veflinge sidste år, har fået Jonas til at komme ud på skolen, hvor han vil undervise børnene fra KarateKlub Veflinge.

Er du interesseret i at se, hvordan det foregår, er du velkommen til at komme ud og kigge på skolen fra kl. 11:45 til 13:45.

0 1890

Når vi her i den mørke tid begynder at opleve, at dagene bliver længere, og vi alle får lidt mere glæde af lyset, end på de mørkeste dage op til jul, så er det også ved at være sæson for generalforsamlinger i flere af foreningerne i Veflinge.

Det gælder f.eks. idrætsforeningen, forsamlingshuset og Lokalrådet.

I kalenderen på denne side kan du holde øje med, hvor og hvornår generalforsamlingerne holdes.

En generalforsamling er medlemmernes og dermed borgernes mulighed for at høre om, hvad der ligger af beslutninger, prioriteringer og spændende udfordringer bag alle de tilbud, som foreningerne giver byen og dig. Her kan du komme og vise din opbakning, høre om og give din mening til kende om det arbejde, som “ildsjæle” i byen gør for at sikre et godt grundlag for, at vi alle kan opleve og få glæde af Liv og Fællesskab i Veflinge.

Mange “tør” ikke komme til generalforsamlinger, fordi man tror, at man så bliver “tvunget” til at komme i bestyrelsen. Der er ingen, der bliver valgt ind i en bestyrelse i Veflinges foreninger mod deres vilje! Men nogle gange kan det ske, at man bliver “fanget af idéen” og selv får lyst til at være med, når man får mere indblik i, hvad det egentlig er for et arbejde, der bliver gjort i bestyrelserne. Mange synes, at det er sjovt at være med til at få sat gang i nye tiltag, og man bliver glad, når man er med til at lave tilbud, der bliver taget godt i mod og giver gode oplevelser rundt omkring! Men altså – ingen tvang! Så mød bare op og hør mere om, hvad der sker bag kulisserne… Kig i kalenderen og se, hvornår det sker!

0 1986

I forbindelse med Åben By og Halloween i Veflinge i november 2012 opfordrede Veflinge Lokalråd borgere i Veflinge til at komme med forslag til et logo, som Veflinge og Veflinge Lokalråd kan “kendes på”.

Der kom tre fine forslag, som var til offentligt skue i forsamlingshuset i løbet af Halloween-eftermiddagen.

Vi siger mange tak, både til de kreative mennesker, der har produceret og kommet med de gode idéer, og til alle dem, der stemte på forslagene.

De tre kreative logo-producenter er: Bente Nicolaisen, Jimmy Rosenlund og Keld Schmidt.

Afstemningen blandt de besøgende i forsamlingshuset gav Keld Schmidts forslag flest stemmer. Keld betragtede sit forslag som et udkast og er nu i gang med at gøre udkastet mere “trykningsklart”. Når Lokalrådet får det endelige udkast overdraget fra Keld, tages der beslutning om det videre forløb.

Logoet vil naturligvis kunne ses her på siden og forhåbentlig også mange andre steder, og det kan forhåbentlig i fremtiden være med til at gøre Veflinge endnu mere synlig.

0 4308

Bedre sent end aldrig siger man.

Vi vil fra Lokalrådet gerne takke alle dem, der medvirkede til at gøre Åben By – Halloween-dagen mulig, både som sponsorer og som medarrangører: Dagli’ Brugsen, menighedsrådet, SFO’en, skolen, Forsamlingshuset, VGIF, gymnastikafdelingen, børnehaven, spejderne, alle kagebagerne, samt LKN BYG, Farstrup minkfarm og landmand Otto Pedersen for at åbne deres virksomheder. Og så selvfølgelig en stor tak til alle de fremmødte, der alle medvirkede til at gøre dagen til en god dag med Liv og Fællesskab i Veflinge!

Klik på billedet og se flere… Vi beklager meget, at der ikke er billeder fra besøg hos LKN BYG!

Giv gerne en kommentar – og evt. forslag til, hvad næste Åben By – Halloween-dag skal byde på.

0 2026
Løberne varmer op efter at de gående er sendt af sted på den 5 km lange rute.

Det var dejligt at se at mere end 50 mennesker  på trods af udsigten til regn, mødte op til gå- eller løbetur på årets sidste dag.

Selv om det blæste kraftigt, holdt det tørvejr og deltagerne kunne nyde turen og kom i mål med højt humør. Brugsen havde sponsoreret champagne og kransekage, så der blev skålet og ønsket godt nytår.

Det er helt sikkert en ny tradition der er skabt, og en stor tak skal lyde til Maibritt og Rene for at arrangere Nytårsturen i Veflinge.

Løberne gør klar til opvarmning

 

Godt nytår – så er de mange deltagere klar til aftenens festligheder!